Hakkımızda
 

DEĞERLERİMİZ

Her insan kendi içinde bir evrendir. Hiçbir insan, diğerine benzemez. Tıpkı kar taneleri gibi. Buna göre dünyada altı milyarı aşkın farklı kişilik vardır.

Kar tanelerinin farklılığında ortak motiflerin olması gibi, çeşitliliğin içerisinde birlik bulunur.

Kişiliği ve mizacı belirleyen ortak yönleri, bilimsel ve sistematik olarak gözlemlemek ve ölçümlemek mümkündür.

İnsanın 3 potansiyeli vardır: Duygusal Potansiyel, Zihinsel Potansiyel ve Fiziksel Potansiyel. Ayrıca her bireyde baskın olan temel kişilik fonksiyonları farklı farklıdır.

Bireylerde potansiyeller ve kişilik özellikleri farklı şekilde ve düzeylerde etkileşim içindedirler. Bu özelliklerden bir kısmı doğuştan gelir, kişinin doğuştan getirdiği özelliklerine mizac diyoruz. Mizaclar farklı farklıdır ve her mizac farklı bir çevre ile etkileşime girer. Bu yüzden gerçek hayatta sonsuz çeşitlilikte kişilik motifleri bulunur.
İnsanın kendini bilmesi, nereye gideceğini bilmesinden daha önemlidir. Kişi kendisini tanıyınca, hedefleri de ortaya çıkar. İnsanın dünyası değiştikçe, gideceği yön de değişir.
Başkalarını anlamanın ilk anahtarı kendimizi bilmek, anlamak ve kabul etmektir
Kisiliktesti.com’un geliştirdiği bütün araçlar ve ölçümler anlama ve farkındalık sağlamak için tasarlanmıştır – insanları kullanmak veya etiketlemek için değil!
Kendini algılama, kişinin kendi davranış, düşünce ve duyguları üzerinde analizlerde bulunması, bütün değerlendirme ve testlerden daha iyi sonuç verir. Çünkü sadece birey kendisini derinden tanıyabilir. Fakat bu noktada kişi analiz felcine uğramaktan sakınmalıdır.
Kişi önce kendisi ile daha sonra çevresi ile diyaloğa geçmelidir. Bu diyalog, değişimi getirmeli, değişimin sonucunda ise kişide denge ortaya çıkmalıdır.

İLKELERİMİZ

Testi alan kişi testin amacı ve ortaya çıkacak sonuçlarla ilgili net olarak bilgilendirilmelidir. Eğer test bir kurumda uygulanıyorsa uygulayan kurum, kişilerin bilgilendirilmesinden birinci derecede sorumludur

Testi almak ve uygulamak tamamen kişinin isteğine bağlıdır. Kurumsal uygulamalarda kişilerin testi uygulama konusunda istekli olup olmamaları kurum ile çalışanı arasında bir meseledir.

Bütün uygulamalarda kişisel mahremiyet ve kişisel bilgilerin gizliliği esas alınır. Bir kişinin kişilik motifi bilgisi gizli bilgidir. Kişinin rızası ve onayı alınmadan test sonucu ortaya çıkan her bilgi kesinlikle 3. şahıslarla paylaşılmaz.

Kurumsal uygulamalarda test sonucunda ortaya çıkan bilgiler sadece kurumdaki yetkili ve bu konuda muhatab olan kişi ile paylaşılır.
Daha sağlıklı bir rapor ve raporu daha verimli kullanma için kişiler isterlerse mülakat yapılır. Ayrıntılı raporlar mülakat sırasında görüşülen kişiye has bilgilerin yorumlarını da içerecek şekilde hazırlanır ve diğer raporlardan farklıdır.
Teste katılan kişiler her zaman için kişilik motiflerini onaylayıp onaylamama hakkına sahiptirler. Ayrıca kişiler kişilik motifi tariflerinin kendisine uyup uymadığı konusunda tek söz sahipleridir.
Kişilik motifleri bireyin tercihlerini ve önceliklerini anlatmaktadır. Kişinin yetenek ve zeka düzeyi ile ilgili bir bilgi vermemektedir. Ya da başarının göstergesi değildir
Her bir kişilik motifinin kendine özgü bir takım özellikleri ve bunların oluşturduğu ayırt edici motifler vardır. Ama o özellikler, sadece o kişilik motiflerine aittir şeklinde bir kural yoktur. Aynı kişilik özelliği ve ona ait tutum ve davranışlar, farklı kişilik motiflerinde, farklı kombinasyonlarda özgün desenler oluşturabilir. Bu açıdan bireysel özelliklere değil, özelliklerin motif oluşturduğu küme özellikler, ayırt edicidir.
Bu test, normal sağlıklı kişilerin kişilik motiflerini ortaya çıkaracak şekilde tasarlanmıştır. Test sonucu verilen raporlar, bireyin kendisini anlamasına, sağlıklı iletişim kurmasına, iletişim çatışmalarını azaltmasına, kişiliğine uygun ona doyum s00a1ğlayıcı işler yapmasını, görevler almasını , evlilik içi çatışmaları azaltmaya ve sağlıklı çocuklar yetiştirmeye yönelik kolaylaştırıcı çözümler üretmesine yöneliktir. Dolayısıyla bu test, ve test sonucu alınan raporlar, insanların kişilik bozukluklarını tesbit etmek, psikiyatrik hastalıkları teşhis ve tedavi etme ve insanlar arasında etik ve ahlak dışı ayrımlar yapma amaçlarıyla kesinlikle kullanılamaz. Testin ve test sonucu alınan raporların bu amaçla kullanımı, bu hizmeti sunan firmanın değil, bu hizmetleri satın alan kişi, kurum ve kuruluşların sorumluluğudur

 

 
 
 

(c)2004, İNKA Eğitim ve Danışmanlık A.Ş.   
Bu sayfada yer alan bilgilerin ve testlerin her türlü kullanım hakkı İNKA Eğitim ve Danışmanlık A.Ş.'ye aittir.   
Bilgiler ve testler, önceden yazılı izin alınmadan çoğaltılamaz,kullanılamaz.