Aile ve Çocuk Raporları
Eşler Arası Karşılaştırma Raporu
Kişilik Eğilimleri Raporu
0 - 4 Aylık Mizaç Raporu
5 -11 Aylık Mizaç Raporu
1 -2 Yaş Mizaç Raporu
3 -7 Yaş Mizaç Raporu
8 -12 Yaş Mizaç Raporu
Aile Analiz Raporu
Genel Kişilik Raporu
Ayrıntılı Genel Kişilik Raporu
kisiliktesti.com' da
 


Aile, toplumsal yaşamda oynadığı rol itibari ile hayati bir öneme sahiptir. Sağlıklı bir toplumun yolunun, sağlıklı aileden, sağlıklı ailenin yolunun da sağlıklı bireylerden geçtiğine inanıyoruz. Aile mizaçların en net şekilde ifade edildiği ve kendilerini ortaya koydukları bir yapıdır. İşte bu yüzden, ailede hem eşlerin birbirlerini tanımaları, hem de çocuklarının mizaçlarını tanımaları kritik bir konudur.Ailelere yönelik olarak 3 farklı test uygulaması yapılmaktadır.

A- Kişilik Testi :

Kişilik Testi
 • Evlenecek çiftlerin birbirlerini tanımaları
  • Olası çatışmaların önceden önlenmesi
  • Çiftlerin birbirlerinin mizaçlarını ve sevgi dillerini anlamaları
 • Evli çiftlerin birbirlerini tanımaları
  • Eşlerin birbirlerinin genel kişilik özellikleri’ni öğrenmesi
  • İletişim tarzlarını ve düşünme stillerini öğrenmeleri
  • Eşini Neler öfkelendirir, neler stres yapar öğrenmeleri
  • Çiftlerin aralarındaki etkileşim motiflerinin analizi için uygulanmaktadır.

B-Kişilik Eğilimleri Belirleme Testi (KEBT):

Kişilik Eğilimleri Belirleme Testi de eşlerin iç istek profillerinin ortaya çıkarılması ve karşılaştırılması için uygulanmaktadır.

C-Çocuk Tanıma Envanterleri:

Çocuğun 4 aylıktan başlayıp 12 yaşına kadarki gelişim sürecinde, çocuğu tanımak, mizacını anlamak ve potansiyellerini keşfetmek için, yaş gruplarına göre farklılaşan gözlem formları geliştirilmiştir. Anne, baba ve bazı durumlarda öğretmenin katılımı ile doldurulan gözlem formları, danışmanlarımız ile birlikte incelenmekte, çocuğunuza özgü gelişim rotaları, yetenek-potansiyel yönetimi tavsiyeleri belirlenmektedir.

Aile uygulamaları konusunda ayrıntılı bilgi ve danışmanlık için:

İncifer BAŞAR

Tel:   0 216 474 33 10
Faks: 0 216 474 33 15

 

New Page 1  

İnsanoğlu kendisini tanımada anlamlandırmada ve iç uzayını keşfetmede tarih boyunca sembolik anlatımları kullanmıştır. Sembollerin, insanın kompleks, kaotik ve nonlineer doğasını anlamada temsili bir dürbün olarak kullanılması, insanlık tarihi kadar 18.09.2003


İnsanlar, mizaç motifleriyle birlikte doğuştan gelen eksikliklerini tamamlamaları ve aşırılıklarını dengelemeleri için farklı kişilik motifleriyle birlikte yaşamaya, onlardan beslenmeye ve kendilerini güçlendirmeye ihtiyaç duyarlar.
guar...   21.04.2003


Son yıllarda evlilik kurumunun sağlıklı işleyişi konusunda çok sayıda kitap ve makale yayınlanmaya başlandı. Özellikle günümüzde popüler hale getirilen kişisel gelişim..............

  Bilgileriniz güvende! Bu sitede 128 bit güvenlik sertifikası kullanılmaktadır.


(c) İNKA Eğitim ve Danışmanlık A.Ş.  Bu sayfada yer alan bilgilerin ve testlerin her türlü kullanım hakkı İNKA Eğitim ve Danışmanlık A.Ş.'ye aittir. Bilgiler ve testler, önceden yazılı izin alınmadan çoğaltılamaz, kullanılamaz. İNKA Eğitim ve Danışmanlık A.Ş.
Tel: 0216 4743310 pbx
Faks: 0216 4743315
E-mail: kisilik@kisiliktesti.com